Prejsť na obsah
Dianie na MTF

4. experimentálna pilotná výzva na predkladanie projektov v programe Interreg Central Europe, má za cieľ skoordinovať partnerov z EŠIF a Horizont 2020 a transfer výsledkov do regiónov. Vo výzve je možné využiť výsledky projektov z priamo riadených programov (kapitalizovať) a uplatniť ich v praxi v regióne strednej Európy.

Výzva, ktorá sa uzavrie 5. 7. 2019, je primárne určená pre partnerov v už úspešných projektoch Interreg CE a priamo riadených programoch. 
Cieľom experimentálnej pilotnej výzvy je zlepšiť dopad EÚ projektov. Zvýšenie dopadu nadnárodných projektov v regiónoch je možné cez využitie už existujúcich výstupov a výsledkov a zároveň v koordinácii s inými EÚ nástrojmi.

Výzva sa zameriava na týchto 7 tém:

  • Industry 4.0,
  • Sociálne podnikateľské zručnosti,
  • Energeticky efektívna renovácia verejných budov,
  • Nízko-uhlíková mobilita a kvalita mestského vzduchu,
  • Adaptácia na klimatické zmeny a prevencia rizík,
  • Lokality kultúrneho dedičstva a rizikové budovy,
  • Dostupnosť periférnych a hraničných regiónov na TEN-T CNC siete/uzly.

 

Text výzvy tu