Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Grantový program Kvalita vzdelávania patrí k najstarším, v Nadácii Tatra banky existuje už od roku 2006. V roku 2018 rozširujeme program aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií a ich aktivity,v minulosti realizované v rámci grantového programu Vedieť viac.

Ambíciou grantového programu stále ostáva priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Uzávierka predkladania žiadostí
15. júna 2018 do 24.00 (piatok)

 

Plánovaná výška grantu
60 000 €

 

Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Viac informácií: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/