Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje výzvu na projekty rozvojovej spolupráce SR.

Účel dotácie:  Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Zameranie výzvy SAMRS v súlade so Zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2021, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023, s Maastrichtskou deklaráciou globálneho vzdelávania, s EU Gender Action Plan III4 a s Agendou 20305 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty v oblasti rozvojového vzdelávania na rok 2021.

Cieľ výzvy Zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky (pod logom SlovakAid).

 

Viac informácií:

https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/podpora-globalneho-a-rozvojoveho-vzdelavania.htm