Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Spoločnosť SK-NIC vytvorila Fond SK-NIC, ktorého cieľom je podporovať internetovú komunitu na Slovensku.

Hodnotenie projektov v rámci fondu bude mať na starosti Nadácia Pontis. V rámci novej výzvy podporí fond malé projekty, ktoré sa zameriavajú na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie. O finančnú podporu od 2 500 eur do 10 000 eur môžu žiadať fyzické osoby, podnikatelia, ale aj občianske združenia, neziskové organizácie, školy a iné právnické osoby s projektom smerujúcim k ochrane virtuálneho Slovenska.

Rýchly rozvoj digitalizácie so sebou prináša rôzne hrozby. Kybernetický priestor je potrebné dôsledne chrániť a ľudí v otázkach kybernetickej obrany viac vzdelávať. Spoločnosť SK-NIC sa v tejto oblasti dlhodobo angažuje. Vytvorenie fondu je krokom k strategickej a transparentnej podpore inovatívnych projektov. Fond sa bude každoročne napĺňať financiami z registrácie domén .sk, konkrétne sumou 5 % z každej registrácie. Tak určuje zmluva medzi spoločnosťou SK-NIC a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

„Fond SK-NIC vnímame ako ďalšiu možnosť podporiť nápady mladých a kreatívnych ľudí, slovenských organizácií, menších firiem či startupov. Práve v týchto prípadoch mnohokrát nie sú potrebné obrovské sumy, stačí pomoc s nápadom. V čase keď sú témy ako kybernetická bezpečnosť či potreba nadobúdania digitálnych zručností vysoko aktuálne, môžu šikovní mladí ľudia z IT komunity dostať vďaka výzve z Fondu SK-NIC svoje nápady do reálnej podoby,“  hovorí Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 

Viac informácií: https://www.nadaciapontis.sk/novinky/novovzniknuty-fond-sk-nic-vyhlasuje-vyzvu-na-podporu-it-projektov/