Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené kolegyne a kolegovia,

 dovoľujem si vás informovať, že rektor STU vyhlásil nove výzvy:

  1. na predkladanie žiadosti v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov,
    na predkladanie žiadostí v rámci Grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU a
  2. na Postdoktorandské výskumné pobyty na STU.

 

Všetky podrobnosti k vyššie uvedeným výzvam nájdete na internej stránke stuba: https://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie.html?page_id=191.