Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa pomoci nepočujúcim venuje už viac ako 10 rokov. Cieľom grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich“ je podporiť organizácie a združenia, ktoré sa svojou činnosťou venujú komunite nepočujúcich.

V roku 2018 je grantový program zameraný na organizácie, ktoré dokážu pomocou informačno-komunikačných technológií (IKT) zlepšiť život nepočujúcich. Cieľom je podporiť rozvíjajúce sa aplikácie a technológie, ktoré pomáhajú búrať bariéry medzi nepočujúcimi, umožňujú jednoduchšiu komunikáciu, zlepšujú prístup k informáciám a podporujú bezpečnosť pri práci s informáciami.

Cieľom grantového programu je zlepšiť zručnosti nepočujúcich v používaní IKT.

PODPORA PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA POMOC NEPOČUJÚCIM

Grant je možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu využiteľnosti IKT pre nepočujúcich. Grant môže organizácia žiadať napríklad na nasledovné projektové zámery:

  • inovatívne aplikácie umožňujúce nepočujúcim jednoduchšie získavanie a spracúvanie informácií
  • komunikačné nástroje poskytujúce pomoc pri odstraňovaní bariér medzi počujúcimi a nepočujúcimi
  • technické prostriedky uľahčujúce vykonávanie bežných činností
  • inovatívne prístupy vo vzdelávaní nepočujúcich v oblasti IKT
  • príprava študijných materiálov a pomôcok pre prácu s informáciami a technológiami
  • bezpečnosť pri práci s internetom a verejne prístupnými informáciami nepočujúcich
  • integrované edukačné programy (komplexné počítačové prostredia) na vzdelávanie nepočujúcich
  • ochrana osobných údajov nepočujúcich na internete

viac na: http://nadacnyfondtelekom.sk/vyzvy/