Prejsť na obsah
Dianie na MTF

TETRAMAX: Inovujte s nízko energetickými výpočtovými systémami pre výrobu a získajte granty až do 100 tisíc eur

Iniciatíva TETRAMAX (TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments) spustila dve výzvy na malé projekty s uzávierkou 30.11.2019. Zafinancuje experimenty v oblasti nasadenia nových digitálnych riešení pre výrobu, vrátane IoT.

Poslaním TETRAMAX je podporovať inovácie produktov a služieb v európskom priemysle, hlavne v malých a stredných podnikoch, s využitím aplikačno-špecifických číslicových technológií. Cieli na podporu širokého zavádzania nových technológií založených na vnorených a kyber-fyzikálnych systémoch v priemyselných a spoločenských aplikáciách majúcich veľký význam v celoeurópskom meradle.

TETRAMAX ponúka jednotné kontaktné miesto („one-stop shop“) poskytujúce asistenčné a sprostredkovateľské služby pre transfer číslicových technológií v rámci celoeurópskej siete kompetenčných centier. Navyše poskytujeme financovanie medzinárodných experimentov pre transfer technológií (Technology Transfer Experiments – TTX) na princípe otvorených verejných výziev.

TETRAMAX fianancuje 2 typy TTX:

 1. Entrepreneurial Technology Transfer Experiments (TTX)
  Výzva: TETRAMAX-ENTREPRENEURIAL-TTX-2
  Trvanie: 3-6 mesiacov
  Financovanie: 20-30 tisíc eur
 2. Value Chain Oriented and Interdisciplinary Technology Transfer Experiments (TTX)
  Výzva: TETRAMAX-VALUECHAIN-TTX-3
  Trvanie: 10-12 mesiacov
  Financovanie: 50-100 tisíc eur

Viac informácií: https://www.tetramax.eu/ttx/calls/

Kontakt pre SR a ČR: 

Miroslav Vozňák, Professor & Department chair
Phone: +420 596 999 587
Email | Website
VŠB – 17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba