Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vedátor má za cieľ podporiť študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia pri realizácií svojich výskumov či projektov v oblasti STEM odborov a informatiky, ktoré majú potenciál významným spôsobom prispieť k rozvoju vedy. Jednotlivé projekty študentov budú posudzované individuálne. Vybraným projektom študentov ponúkneme dlhodobejšie partnerstvo na podporu daného výskumu. Nadácia EPH a jej zriaďovateľ Energetický průmyslový holding budú v rámci programu špeciálne posudzovať projekty zamerané na výskumu a inovácie v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, či v oblasti transportu a uskladňovaniu energetických zdrojov. Do konca roka 2017 je na tento program vyčlenená suma 25 000 EUR, o podporu do výšky 3 000 EUR je možné žiadať priebežne.

Oprávnení žiadatelia:
O podporu môžu žiadať všetci študenti technických odborov, informačných technológií, prírodných vied, a matematiky, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať.

 

Viac na: http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/itemid/11141395/