Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Akcie v rámci programu KA2 umožňujú organizáciám z rôznych zúčastnených krajín spolupracovať, rozvíjať, zdieľať a prenášať osvedčené postupy a inovatívne prístupy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Tieto činnosti spravuje EACEA ako súčasť Všeobecnej výzvy na predkladanie návrhov a je podrobne opísaná v príručke k programu :

  • Sektorové zručnosti Aliancie zaisťujúce spoluprácu medzi vzdelávaním a zamestnaním pri riešení nedostatkov v oblasti kvalifikácie v súvislosti s jedným alebo viacerými profesijnými profilmi v konkrétnom odvetví;
  • Spolupráca poznatkov o alianciách medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi;
  • Budovanie kapacít v oblasti mládeže  podporujúce spoluprácu s partnerskými krajinami;
  • Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania  podporujúce spoluprácu s partnerskými krajinami.

Viac informácií: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2019_en