Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Massachusetts Institute of Technology (MIT) v spolupráci s Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) dáva do pozornosti výzvu na podávanie projektov, ktorá bude vyhlásená v septembri 2021.

MIRRI spolu MIT uzatvorilo dohodu s cieľom financovať spoločné projekty a výskumnú spoluprácu pričom ide o granty do výšky 30.000 dolárov na podporu krátkodobej výskumnej spolupráce v oblasti základného výskumu. Cieľom je podporiť spolupráce, ktoré majú potenciál vytvoriť partnerstvo a ďalšie formy vedeckej spolupráce.

Vyhlásenie samotnej výzvy a výber projektov bude v gescii MIT, pričom ministerstvo investícií bude mať poradný hlas. Prvá výzva na podávanie projektov bude otvorená od septembra do decembra 2021. Finálna informácia o zverejnení výzvy bude zverejnená v priebehu septembra 2021 okrem stránky MIT aj na web stránke www.mirri.gov.sk.

Články publikované na webovom sídle MIRRI:

Vicepremiérka Remišová: Rozbiehame prelomovú spoluprácu s jednou z najprestížnejších univerzít sveta – Massachusetts Institute of Technology

Výskum slovenských študentov podporí spolupráca s Massachusettskou univerzitou

Inovační diplomati zhodnotili svoje pôsobenie v krajinách ich vyslania