Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Grantovo-vzdelávací program pre inovatívnych lídrov v oblasti šírenia štedrosti, empatie a spravodlivosti

Iniciatíva GivingTuesday, ktorú na Slovensku zastrešuje Nadácia Pontis, ohlásila grantovo-vzdelávací program pre inovatívnych lídrov v oblasti šírenia štedrosti, empatie a spravodlivosti. Volá sa Starling Collective a možnosť zapojiť sa majú aj organizácie zo Slovenska.

Čo je Starling Collective?

Starling Collective bude novou vzdelávacou skupinou pre lídrov z občianskej spoločnosti, ktorí svojimi aktivitami podporujú štedrosť, empatiu, rovnosť a spravodlivosť v spoločnosti. Starling Collective je príležitosťou objaviť a zdieľať príklady dobrej praxe a dosahovania systémovej zmeny. Program ponúka koučing, vzdelávanie, finančný príspevok a prepojenie so skupinou lídrov hnutia GivingTuesday v krajinách celého sveta, ktorých súčasťou je aj Nadácia Pontis.

Kto je organizátorom

Starling Collective vytvorila iniciatíva GivingTuesday, nezisková organizácia zameraná na podporu štedrosti a sily jednotlivca a organizácií pri transformácií svojich komunít na lepšie miesto plné príležitostí, rovnosti a dôstojnosti. GivingTuesday šíri myšlienku, že každý má niečo, čo môže darovať. Cieľom je spoločne vytvoriť spoločnosť, v ktorej štedrosť zohráva ústrednú úlohu a dať priestor rovnosti, dôstojnosti a príležitostiam.

Výhody zapojenia sa

Vybraní účastníci získajú koučing, vzájomnú podporu v rámci komunity spolu s grantom na činnosť a účasť v „learning community.“

Kto sa môže zapojiť

Organizácie alebo jednotlivci s inovatívnym prístupom k šíreniu štedrosti, empatie, rovnosti a spravodlivosti v spoločnosti. Podmienkou je aktívna znalosť anglického jazyka, v ktorom bude komunikácia v Starling Collective prebiehať.

Vítané sú aj spolupráce alebo projekty podporujúce spoluprácu aktérov v šírení štedrosti.

Požiadavky

Uchádzači musia vyplniť online prihlášku (v anglickom jazyku), v ktorej opíšu svoj inovatívny prístup k štedrosti a základné výdavky navrhovaného projektu.

V online prihláške je potrebné opísať nasledovné:

  • Vysvetliť navrhovaný projekt a prečo predstavuje inovatívny prístup k štedrosti
  • Ciele projektu a metódy merania úspechu
  • Ako vám grant Starling Collective pomôže dosiahnuť váš cieľ
  • Projekt sa môže, ale nemusí, vzťahovať na deň GivingTuesday, ktorý sa koná 1. decembra.
  • Podmienkou účasti je aktívna znalosť anglického jazyka.
  • O udelení grantu rozhoduje GivingTuesday, Inc. Uprednostnené budú prihlášky z regiónov sveta, kde je menej zdrojov alebo zvýšená potreba.
  • Časový harmonogram
  • Online prihláška musí byť doručená do  septembra 2020 o 08:59 (resp. 1. septembra 2020 23:59 PT – tichomorského času).

 

Viac informácií: https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/vyzva-givingtuesday-prichadza-s-novym-grantovo-vzdelavacim-programom-pre-lidrov-a-organizacie/