Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Duna-Vág s ručením obmedzeným spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, vyhlasujú druhú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko.

Prioritné osi:

PO 1 - Príroda a kultúra
Špecifický cieľ 1.1 - Zvýšiť atraktívnosť pohraničnej oblasti

PO 4 - Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb
Špecifický cieľ 4.1 - Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanom

Typ výzvy na predkladanie návrhov: otvorená výzva

Dátum začatia výzvy: 1. apríl 2019

Termíny ukončenia kôl: 30. jún 2019, 30. september 2019, 15. január 2020

Orientačná suma EFRR, ktorá je k dispozícii v rámci tejto Výzvy na predkladanie návrhov: \ t

PO 1 - Príroda a kultúra: 978.153,54 EUR
PA 4 - Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb: 3.696.740,47 EUR

Viac na: http://www.skhu.eu/call-for-proposals/2nd-call-for-small-project-proposals-in-the-western-border-area