Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh, ktorého členom je od roku 2016 aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK), vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

 

Viac: http://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-pre-male-projekty/?lang=sk