Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Cieľom SFEL 2018 je napomôcť formovaniu novej slovenskej výskumnej a vývojovej komunity pri využívaní röntgenových laserových a synchrotrónových európskych fotónových zdrojov. Cieľom je taktiež zabezpečiť personálne prepojenie slovenskej výskumnej komunity s formujúcimi sa mdzinárodnými vedeckými tímami, ktoré budú využívať zariadenie XFEL, ako aj synchrotrónové zariadenia ESRF Grenoble, DESY Hamburg, a zdroj neutrónov  ILL Grenoble. Projekt SFEL2018 má ambíciu byť účinným nástrojom na podporu transferu poznatkov pri výchove mladých výskumných pracovníkov a univerzitných študentov. 

Program školy bude zameraný na oboznámenie sa s vybranými experimentálnymi technikami, ktoré využívajú XFEL a ďalšie významné zdroje synchrotrónového žiarenia. Zvýšená pozornosť bude venovaná zobrazovacím technikám, biologickým a materiálovým aplikáciám. Prenos skúseností a poznatkov od renomovaných zahraničných aj domácich pozvaných expertov na účastníkov SFEL2018 bude realizovaný formou pozvaných plenárnych prednášok, kratších ústnych referátov a príspevkami vo forme posterov.

Organizátori vyhlasujú súťaž o najhodnotnejší príspevok doktoranda v kategórii poster a prednáška.

Harmonogram
registrácia účastníkov  15. 3. – 27. 4. 2018
žiadosť o granty    4. 4. – 27. 4. 2018
rozhodnutie o priznaní grantov 27. 4. –  4. 5. 2018
realizácia SFEL2017   27. 5. – 31. 5. 2018 

Viac na:

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/Projekt-SFEL-2018.aspx