Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Nadácia EPH v programe Vedátor má za cieľ podporiť študentov vysokoškolského štúdia pri realizácií výskumov či projektov v oblasti STEM odborov a informatiky, ktoré majú potenciál významným spôsobom prispieť k rozvoju vedy.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) odbory, ktoré sa stávajú v súčasnosti čím ďalej žiadanejšími. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj informačné technológie. Program "Vedátor" je zameraný na podporu vysokoškolských študentov, ktorí majú inovatívny nápad, teoretické východiská, no chýbajú im financie na zrealizovanie meraní, pokusov či výroby prototypov, tiež na stáže a výskum v zahraničí, ktoré podporia a rozvinú ich vedecký projekt.

Do konca roka 2018 je na tento program vyčlenená suma 30 000 EUR, o podporu do výšky 3 000 EUR je možné žiadať priebežne.

Výsledky budú komunikované e-mailom podľa termínov zasadnutí Správnej rady Nadácie EPH.

Nadácia EPH a jej zriaďovateľ Energetický průmyslový holding budú v rámci programu špeciálne posudzovať projekty zamerané na výskumu a inovácie v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, či v oblasti transportu a uskladňovaniu energetických zdrojov.

Oprávnení žiadatelia:

O podporu môžu žiadať všetci študenti technických odborov, informačných technológií, prírodných vied, a matematiky, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať.

  • študenti vysokoškolského vzdelávania s trvalým pobytom v SR v technických odboroch, informačných technológiách, prírodných vied a matematiky

Viac informácií tu.