Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v roku 2021 

Slovenská akadémia vied vyhlasuje 3. výzvu Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant). Výzva na podávanie žiadostí o grant a prihlášok do programu je zverejnená na stránke SAV aj na domovskej stránke programu.

V Programe grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka. V druhej výzve programu bolo podporených 30 žiadostí o grant zo 17 ústavov SAV. 

Začiatok výzvy: 1. 6. 2021
Koniec výzvy: 31. 8. 2021

 

Viac na: https://doktogrant.sav.sk/