Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumná agentúra vyhlásila dňa 29.6.2020 Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov), financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy, so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi Zelené inovácie v priemysle Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.“ 

Start-upy môžu žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant

Príspevok na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 100.000 do 200.000 €.

Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1.058.824 €,

Dátum uzatvorenia výzvy: 23.10.2020

 

Informácie o výzve sú zverejnené na webovej stránke: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy