Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Višegrádský fond vyhlásil nové výzvy s uzávierkou 1.2.2018

Medzinárodný Visegrádsky Fond podporuje spoluprácu medzi Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom a Poľskom. Fondom je riadené niekoľko grantových programov, vďaka ktorým sú podporované projekty najmä v oblasti vedy a výskumu, kultúry, demokratických hodnôt a médií, spoločenského vývoja, regionálneho rozvoja alebo verejnej politiky a inštitucionálneho partnerstva. 

 

Tieto projekty sú financované z fondov Visegrádského grantu, Visegrádského grantu + alebo Strategického grantu. Žiadosti o grant sú pravidelne prijímané trikrát ročne. Teraz je možné podávať žiadosti o grant do 1. februára 2018.

Visegrádský Fond podporuje nasledovné oblasti:

  • Culture and common identity
  • Education and capacity building
  • Innovation, R&D, entrepreneurship
  • Democratic values and the media
  • Public policy and institutional partnerships
  • Regional development, environment and tourism
  • Social development

Viac na:

http://visegradfund.org/home/