Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje projekty zamerané na kultúrnu, vedeckú a výskumnú spoluprácu, výmenné pobyty medzi mladými, vzdelávanie, cezhraničnú spoluprácu a podporu cestovného ruchu.

 

Oprávnený žiadateľ: mimovládne organizácie, neziskové organizácie, obce, školy a iné verejné inštitúcie.

Podporované aktivity: 

  • regionálna konkurencieschopnosť a prepojenosť,
  • bezpečnosť a stabilita 
  • propagácie V4.

Uzávierka prijímania žiadosti: 1. 10. 2017

 

Viac informácií:

http://visegradfund.org/grants/small-grants/

http://visegradfund.org/grants/standard-grants/