Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Francúzske ministerstvo vysokého školstva, výskumu a inovácií otvorilo dve nové výzvy na podporu spolupráce medzi francúzskymi a slovenskými vedeckými pracovníkmi. Prvý sa volá ACCES a je určený na podporu účasti slovenských vedeckých pracovníkov na seminároch, kolokviách alebo kongresoch organizovaných vo Francúzsku.Druhý PARCECO je určený pre francúzskych vedcov, ktorí sú pozvaní zúčastniť sa seminárov alebo letných škôl na Slovensku.Formuláre žiadostí nájdete na nasledovných stránkach fr. ministerstva:

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-acces-2020.html

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2020.html

 

Uzávierka: 26 január 2020 o 18.00 hod