Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018 a Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2017, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlasuje dňa 17.marca 2017 nasledovné výzvy:

Program podnikateľských partnerstiev 2017/1

Program vysielania dobrovoľníkov 2017/1

Rozvojové vzdelávanie 2017/1

Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností 2017/1

EÚ kofinancované projekty 2017/1

Program budovania kapacít 2017/1

Program humanitárnej pomoci 2017/1

 

Viac na:

http://www.slovakaid.sk/sk/novinky/776-grantove-vyzvy-2017