Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Informácia:

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016

https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2016/

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015

https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2016-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2015

Poznámka:

Usmernenie  pre postup pri príprave a podávaní žiadostí o granty z ústavov MTF STU bude vypracované v najbližšom období.