Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4. júla 2018 podpísal dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka dohodu o vzájomnej spolupráci medzi MTF STU a indickou School of Science Adamas University pri príležitosti národného štipendijného pobytu dekana School of Science prof. Dr. Bimala Kumara Sarkara na našej fakulte. Počas pobytu sprevádzal vzácneho hosťa prof. Ing. Peter Grgač, CSc. z Ústavu materiálov MTF STU. Cieľom vzájomnej spolupráce je rozvíjať spoločné výskumné projekty a podporovať širokú škálu vzdelávacích aktivít.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.