Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 2.10.2020 organizoval Ústav integrovanej bezpečnosti MTF STU webinár, prostredníctvom ktorého sme naším študentom priblížili prax odborníkov pracujúcich v oblasti bezpečnostného, požiarneho a environmentálneho inžinierstva.

Poďakovanie patrí našim hosťom, firme Bekaert, Nadácii Pontis a rovnako aj našim študentom, ktorí sa veľmi podnetne zapojili do diskusie. Veríme, že to bolo pre Vás milí študenti prínosné a podobné aktivity uvítate aj do budúcnosti.

 

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.