Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Služba Writefull poskytuje pokročilú korektúru textov v angličtine. Je to veľmi užitočný nástroj najmä pre akademické písanie. Je určená všetkým vedeckým pracovníkom a študentom, ktorí píšu a publikujú odborné texty v angličtine, aj keď angličtina nie je ich materským jazykom.

Writefull používa umelú inteligenciu, konkrétne algoritmy hlbokého učenia (Deep Learning) a rozsiahlu jazykovú databázu. Kontrolu textu robí s využitím jazykových modelov vychádzajúcich z miliónov už publikovaných odborných textov. Nielen navrhuje, ako text vylepšiť, ale konkrétne ukazuje, ako sú slová a frázy používané, ako často sa slovo alebo fráza vyskytujú, a pomáha porovnať výskyt dvoch slov alebo zistiť, ktoré slová alebo synonymá sa zvyčajne vyskytujú v určitom kontexte.

Writefull opravuje:

  • použitá slovná zásoba (Vocabulary) – Ponúka alternatívy k jednotlivým nesprávne použitým slovám alebo slovným spojeniam,
  • gramatika (Grammar) – Skontroluje použitie predložiek, členov, slovesnej formy, formu podstatného mena, atď.,
  • štýl (Style) – Vedecké písanie má svoj vlastný štýl, Writefull vás upozorní, pokiaľ ho nedodržujete, alebo pokiaľ je váš text príliš rozvláčny,
  • interpunkcia (Punctuation) – interpunkčné znamienka činia text čitateľným. Writefull opravuje nadmerné / nedostatočné / nesprávne použitie interpunkčných znamienok,
  • pravopis (Spelling) – Writefull čerpá z najrozsiahlej­šieho vedeckého slovníku, a dokáže tak opraviť aj odborovo špecifické termíny,
  • od leta 2021 aj korektúru na úrovni fráz a viet, a to vďaka novým AI modelom a funkcii Full Edit. Writefull Full Edit navrhuje zmeny v poradí slov, použití správnych slov, mení štruktúru viet a zvyšuje zrozumiteľnosť výsledného textu, atď. Funkcia Full Edit je zatiaľ obsiahnutá len vo Writefull for Word, v budúcnosti bude k dispozícii aj v ostatných službách.

Prelomová funkcia Full Edit vychádza z nových jazykových modelov, ktoré zásadným spôsobom spresňujú preklad tým, že idú nad rámec jednotlivých slov a fráz a revidujú rovno celé vety. Okrem doterajšej korektúry gramatiky, pravopisu, slovnej zásoby, interpunkcie a štýlu, navrhuje Writefull aj zmeny v poradí slov, použití správnych termínov, mení štruktúru viet a zvyšuje zrozumiteľnosť výsledného textu. Full Edit je automaticky súčasťou predplatného Writefull.

 

Prístupové údaje:

Writefull Revise: https://revise-stuba-sk.writefull.ai/

Writefull Cite: https://cite-stuba-sk.writefull.ai/

Writefull for Word: viď štartovací balíček

Writefull for Overleaf: viď štartovací balíček

 

Writefull Revise a Cite sú dostupné len v internetovej sieti univerzity, pri prístupe z inej IP adresy ukazujú chybu "403". Writefull for Word vyžaduje vytvorenie osobného účtu, použite prosím e-mailovú adresu, ktorú Vám pridelila univerzita (@stuba.sk).

 

Prečítajte si návody a pustite sa do korektúr:

Anglicky

 

Česky

 

Videá

Záznamy z webinárov v slovenčine, češtine a angličtine a ukážka nového nástroja Full Edit: https://youtube.com/playlist?list=PL0J4un4elIGqF0o4lVv4j_O7ZSt1SEvuS

 

Podpora využitia

zdroj: stuba.sk