Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva, ITMS 26220220054, ktorý bol schválený v operačnom programe Výskum a vývoj financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa začala rekonštrukcia v Akademickej knižnici MTF STU.

Neoddeliteľnou súčasťou akademickej knižnice je množstvo odbornej a vedeckej literatúry, spisovej dokumentácie, archív separátov predmetov duševného vlastníctva a rôzne tlačené dokumenty. Skladovanie a organizácia týchto materiálov si vyžaduje špecializované zariadenie, ktoré spĺňa funkcie úspory priestorov, bezpečnostných opatrení a efektivity organizácie informačných fondov. Súbor činností, ktoré sa takto definovali v projekte súvisia s hlavným cieľom aktivity - ide o nadštandardné uchovávanie, archivovanie a ochranu dokumentov a materiálov systémom elektrických posuvných zariadení (mobilných regálov). Tieto systémy budú ovládané mikroprocesorovou riadiacou jednotkou, ktorá zabezpečuje vytvorenie prístupovej cesty k uloženým dokumentom. Jednoduchým príkazom z klávesnice sa mechanizmy automaticky zastavia na zvolenej pozícii. Toto riešenie ponúka komplexné dispozičné riešenie skladových a archívnych priestorov navrhnutých na mieru a umožňuje využitie týchto priestorov s platnými normami pre skladové a archívne zariadenia. Zariadenie bude vybavené certifikáciou prevádzky pre spínacie koncové prvky, optické závory a mechanické zábrany.

Po úspešnom verejnom obstarávaní na zariadenia sa začalo v Akademickej knižnici s vyložením celého knižničného fondu (viac ako 65.000 knižničných jednotiek) zo starých regálov, ktoré boli v knižnici od roku jej vzniku, t.z. od roku 1963. Po takmer 50-tich rokoch sa teda vďaka projektu a podpore vedenia fakulty podarilo získať moderné skladové riešenie. Rekonštrukčné práce potrvajú počas letného obdobia za plnej prevádzky Akademickej knižnice a jej súčastí. O výsledku vás budeme informovať v ďalších aktualitách.