Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16. júla 2018 dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka slávnostne otvoril tretí ročník Automobilovej JUNIOR Akadémie (AJA) na našej fakulte. Prodekanka pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. okrem iného predstavila program, v ktorom v tento deň zaznela prednáška prof. Ing. Štefana Kleina, Csc. s najnovšími výsledkami výskumu o Lietajúcom aute. Doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. a Ing. Ján Milde prezentovali účastníkom projektu 3D skenovanie a 3D tlač. MTF STU bola predstavená  prodekanom pre vzdelávanie doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD. Slávnostného zahájenia sa zúčastnil i Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU a  riaditeľ komunikácie Groupe PSA Ing. Peter Švec. Keďže cieľom tohto projektu je  motivovať mladých ľudí pre štúdium technických odborov, pre účastníkov boli pripravené i kreatívne vedecko-technické aktivity. Prvý deň bol ukončený športovým popoludním, na ktorom nechýbala  ani lukostreľba.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.