Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 27. 2. až 3. 3. 2012 sa v rámci projektu „Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU“ zúčastnilo 40 doktorandov a traja odborní zamestnanci doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., Ing. Lucia Krištofiaková, PhD. a Mgr. Dušan Fedič, PhD. zahraničnej exkurzie v Estónsku. Počas exkurzie navštívili univerzitu a pracoviská - Tallinn University of Technology a Estonian Centre for Engineering Pedagogy, TUT, ktoré sa zaoberajú problematikou rozvoja pedagogických spôsobilostí doktorandov. Pracovné stretnutia s vybranými predstaviteľmi navštívených univerzít (prorektori TUT Kalle Tammemäe, Erkki Truve, vedenie Estónskeho centra pre inžiniersku pedagogiku Tiia Rüüttmann, Hants Köpper, Reet Neudorf) sú inšpiráciou pre ďalšie vzdelávacie aktivity projektu a výsledky analýz z exkurzií budú zapracované do tematických okruhov jednotlivých modulov nadstavbového kurzu.

 obr1

obr2

obr3