Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 05.10.2015 až 07.10.2015 sa uskutočnila zahraničná exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU (UPIM) pod vedením doc. Ing. Heleny Makyšovej, PhD. (zástupkyne riaditeľky UPIM pre transfer technológií) a Ing. Rastislava Beňa, PhD. vo výrobných podnikoch Rimac Automobili d. o. o. so sídlom v Záhrebe (HR), Pagani Automobili S. p. A. so sídlom v Modene (IT) a Zotter Scohkoladen Manufaktur GmbH so sídlom v Riegersburgu (AT).

Rimac Automobili je popredný svetový výrobca v oblasti automobilového priemyslu so zameraním, skúsenosťami v oblasti vývoja a výroby vysoko sofistikovaných elektrických hnacích jednotiek, batérii, automobilov a bicyklov. Špecifikáciou automobilky je fakt, že je schopná vyrábať až 90% komponentov vo vlastnej réžii.

Pagani Automobili je výrobca špičkových svetových vozidiel radu Huayra a Zonda, ktoré možno zaradiť medzi tzv. super - športy. Ide o automobilku s dlhoročnou históriou, ktorá bola založená Argentínčanom Horaciom Pagani a v súčasnosti sa jej sídlo nachádza v Talianskej Modene.

V oboch prípadoch je výroba sústredená na individuálne požiadavky zákazníka, t.j. orientuje sa  výsostne na zákazkovú výrobu.

Zotter Schokoladen Manufaktur je špičkovým producentom 365 druhov čokoládových produktov, so silnou orientáciou na dodržiavanie princípov spoločenskej zodpovednosti a ekológie.  Zotter Schokoladen Manufaktur je jediný výrobca z Nemecka a Rakúska v Top 25, ktorý vyrába výhradne v organickej a fair - trade kvalite.

Účel a význam exkurzie spočíval v získaní praktických poznatkov z oblasti priemyselného inžinierstva vo vybraných druhov výroby (automotiv a potravinárskeho priemyslu) s cieľom prepojiť nadobudnuté teoretické poznatky s ich praktickou formou  v podmienkach podnikovej praxe v zahraničí.

Vo všetkých prípadoch mali študenti možnosť porovnávať uplatňovanie princípov, metód a nástrojov z oblasti priemyselného inžinierstva pri rešpektovaní špecifikácií dvoch protichodných typov výroby - zákazkovej a hromadnej. Študenti postupne prešli výrobnými aj nevýrobnými priestormi, kedy nahliadli do výroby jednotlivých komponentov od prípravnej až po ich finalizačnú fázu s dôrazom na predstavenie použitých výrobných technológií, materiálov, procesov výroby, aplikácie vybraných nástrojov priemyselného inžinierstva vo výrobných procesoch a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na tomto mieste by sme sa radi poďakovali zástupcom všetkých spomenutých podnikov za možnosť realizovať exkurziu študentmi MTF STU v Trnave, ako aj za ochotu, ústretovosť, profesionálny a otvorený prístup.

Fotogaléria

Autor fotogalérie: Ing. Rastislav Beňo, PhD.

Exkurziu bola ralizovaná za podpory národného programu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Zverejnené: 23.11.2015