Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10.6.2016 navštívila MTF STU delegácia z Istanbul Bilgi University. Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka privítal rektora prof. Dr. Mehmet Durmana a ďalších hostí z tejto významnej tureckej univerzity Rector, Prof. Dr. Atilla Eriş, VP/Provost, Assist. Prof. Dr. Şamil Erdoğan, Director of International Center

Za MTF STU sa stretnutia ďalej zúčastnili prodekani MTF STU doc. Ing. Roman Čička, PhD. a prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Dekan fakulty predstavil MTF a diskusia sa viedla v znamení hľadania možností spolupráce najmä v oblasti výskumu a výmeny študentov. Súčasťou tejto návštevy bola prehliadka areálu a vybavenia campusu CAMBO. MTF STU má čo ponúknuť – a to nielen v diskutovaných témach, ale i svojim sídlom v Trnave - na záver stretnutia si hostia prezreli pamiatky mesta Trnava. Pri tejto prehliadke ich sprevádzala doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. (UVTE).

 

Fotogaléria z prijatia návštevy