Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 23. 4. 2018 prijal prodekan pre zahraničné vzťahy prof. Milan Marônek pedagógov z Technical University of Sofia, Faculty of Computer Systems and Technologies – prof. Eng. Borisa Tudjarova, PhD. a Assoc. prof. Eng. Valentina Hristova, PhD., ktorí v rámci podpísanej zmluvy Erasmus+ medzi oboma fakultami navštívili našu inštitúciu. V rámci odborného programu hostia predstavia svoju fakultu, odprezentujú dve odborné prednášky na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a navštívia vybrané laboratóriá fakulty.