Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 11. a 12. marca 2013 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutočnil dvojdňový workshop pod vedením renomovaného experta z oblasti manažmentu, prof. Nigela J. Holdena z Leeds Business School vo Veľkej Británii. Prof. Nigel J. Holden bol na pôde ústavu privítaný zástupkyňou riaditeľa pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. a študentom doktorandského stupňa štúdia M.Sc. PaulomWoolliscroftom.

Hlavnými oblasťami, ktorým sa prof. Nigel J. Holden aktívne venuje sú cross-cultural manažment, vedomostný manažment, medzinárodný marketing, manažment zmien v Rusku a vo Východnej/Strednej Európe, marketing v Japonsku a komunikácia v multikulturálnom manažmente.

Počas dvojdňového workshopu, prof. Nigel J. Holden odprezentoval niekoľko veľmi užitočných a zaujímavých prezentácií. Prednášok sa zúčastnili doktorandi, ako aj zamestnanci ústavu. Cieľom workshopu bolo zlepšiť schopnosť študentov i zamestnancov využívať obchodnú (odbornú) angličtinu pri písaní ich záverečných prác, mať väčšiu šancu stať sa kvalifikovaným výskumníkom a následne lepšie sa  uplatniť v oblasti vedy a výskumu.

Fotogaléria

Vypracovali: Paul Woolliscroft, Natália Horňáková