Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 8. - 12.5. 2017 poctil svojou návštevou Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, MTF STU v Trnave, p. Doc. Ing. Jože Kropivšek, PhD. z University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenia. Predmetom jeho návštevy bolo nadviazanie vzťahov medzi inštitúciami s potenciálom riešenia spoločných bilaterálnych grantových úloh. Pán Doc. Kropivšek odprednášal študentom v rámci predmetu Finančný manažment tému : Financial Indicators for Business Success Evaluation. V rámci svojej prednášky predstavil zameranie jednotlivých fakúlt Univerzity v Ljubljane, ponúkol študentom i pedagógom možnosť zúčastniť sa na mobility programoch a poskytol veľmi zaujímavé informácie týkajúce sa problematiky ekonomického rastu a výsledkov finančno-ekonomických analýz realizovaných v rámci riešenia projektov v drevospracujúcom priemysle. Pána Doc. Kropivšeka prijali za ÚPIM pán profesor Sáblik - riaditeľ ústavu a pani Doc. Nováková.

1 2

3 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.