Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 28 - 30. 5. 2019 navštívil UPIM doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. zo Západočeské Univerzity v Plzni (Fakulta strojní, vedúci Katedry Průmyslového inženýrství a manažmentu) v rámci programu Erasmus+. Docent Šimon sa zaujímal o možnosti spolupráce v oblasti pedagogiky, vedy a výskumu so zameraním na priemyselné inžinierstvo. Následne sa stretol aj s predstaviteľmi UIAM a UVTE - absolvoval prehliadku laboratórii, a následne navštívil Laboratórium virtuálnej reality a CE5AM.

V rámci pobytu sa realizovala aj odborná prednáška pre doktorandov a zamestnancov ústavu z oblasti Výzkum a vývoj úloh průmyslového inženýrství v podmínkách digitálního podniku
na tému „Ergonomie v konceptu udržitelného rozvoje“. Súčasne sa zaujímal o možnosti spolupráce v oblasti riešenia spoločných medzinárodných projektov, organizovania spoločných konferencií a vedeckých seminárov, ako aj o možnosti obojstranných stáží prostredníctvom Erasmus+.

FOTOGALÉRIA

Autor textu: Ing. Peter Szabó, PhD.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.