Prejsť na obsah
Dianie na MTF
V dňoch 1. až 3. 12. 2009 navštívil MTF STU v Trnave Eng. Eneko Zumalde, zástupca španielskej výskumno-vývojovej organizácie Inpromat, S. Coop., sídliacej v baskickom meste Sondika. Cieľom jeho návštevy bola účasť na pracovnom stretnutí členov riešiteľského konzorcia medzinárodného projektu MANUNET, súčasti európskeho programu ERA-NET. Eng. Eneko Zumalde, okrem pracovného rokovania s doc. Ing. Petrom Šugárom, CSc., vedúcim riešiteľom projektu s názvom /Multivariate optimization of the metal spinning process - research and development/, absolvoval prehliadku laboratórií Ústavu výrobných technológií a Ústavu materiálov, na ktorej ho sprevádzali Ing. Ladislav Morovič, PhD. a doc. Mária Dománková, PhD. V závere pobytu zahraničného hosťa prijal prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., riaditeľ Ústavu výrobných technológií.