Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4.7.2019 navštívili UVTE doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. z Vysokého učení technického v Brne z Ústavu vodných stavieb a Ing. Břetislav Skácel z Klastru CREA Hydro&Energy. Za MTF STU sa na stretnutí zúčastnili prof. Ing. Peter Šugár, doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., doc. Ing. Milan Naď, CSc., prof. Ing Maroš Soldán, PhD., prodekan pre Zahraničné projekty a zahraničné vzťahy doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD., vedúci oddelenia Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov Ing. Peter Cuninka a projektové manažérky Mgr. Katarína Kostecká a Ing. Bibiana Burdejová. Témou stretnutia bola spolupráca na projekte Interreg SK-CZ a možnosti bližšej spolupráce s Klastrom CREA Hydro&Energy. Zástupcovia inštitúcií sa dohodli na spoločnom postupe pri príprave a podaní projektu do výzvy Interreg SK-CZ a prediskutovali možnosti ďalšej spolupráce.

FOTOGALÉRIA

Autor textu: Ing. Peter Cuninka.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.