Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 4. 9. až 14. 9. 2019 navštívil UMAT prof. Mourad Keddam z Laboratoire de Technologie des Matériaux, Département de Sciences des Matériaux, Faculté de Génie Mécanique et Génie des Procédés, USTHB, B.P N◦32,16111, El-Alia, Bab-Ezzouar, Algiers, Algeria.
Dôvodom návštevy prof. Keddama je nadviazanie potenciálnej spolupráce a príprava spoločnej publikácie o boridovaní ocele Vanadis 6. Počas pobytu sa oboznámil s možnosťami realizácie rôznych typov experimentov na našej fakulte. Realizovali sa tiež niektoré experimenty určené na publikovanie vlastností ocele Vanadis 6 v stave po boridovaní po rôznych parametroch procesu boridovania. Je potenciálna ďalšia spolupráca medzi STU MTF a jeho materskou univerzitou. Dňa 13. 9. sa v priestoroch UMAT uskutočnila krátka prednáška prof. Mourada Keddama, počas ktorej predstavil Alžírsko, a tiež aj svoju univerzitu. Fotodokumentáciu z prednášky možno nájsť v galérii.