Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Po prijatí u rektora STU prof. Roberta Redhammera dňa 29. 4. 2013 popoludní navštívila MTF STU delegácia z Egypta, ktorú tvorili prof. Ahmed Khairy, prezident Egyptsko-Japonskej univerzity pre vedu a technológie, prof. Roushdy Zahran, viceprezident Alexandrijskej Univerzity, prof. Ekram Fateen, zástupkyňa riaditeľa Národného výskumného centra v Kahire a prof. Abu – Youssef Morsy, atašé vo Viedni. Egyptskú delegáciu prijal a MTF STU hosťom predstavil prodekan fakulty prof. Grgač za spoluúčasti doc. M. Behúlovej, doc. M. Kusého, doktora Moroviča a ďalších zamestnancov fakulty.

Hlavným cieľom návštevy egyptskej delegácie bolo zoznámiť sa s technickým vybavením centier excelentnosti našej fakulty a prejednať možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti vedy, techniky a vzdelávania. Po prehliadkach laboratórií v centrách excelentnosti hostia z Egypta prejavili záujem o vzájomnú spoluprácu s MTF STU v oblasti výskumu a vzdelávania.

Fotogaléria