Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28.6.2011 prijalo vedenie fakulty, reprezentované doc. Ing. Helenou Vidovou, PhD. a prof. Ing. Petrom Grgačom, CSc. delegáciu tvorenú predstaviteľmi vysokých škôl, obchodnej aj priemyselnej komory z Turecka, Francúzska a Bulharska.Predstaviteľov jednotlivých krajín privítal spolu so zástupcami vedenia prof. Ing. Karol Balog, PhD., pričom p. Elena Globanová - projektová manažérka z Regional Development Agency, predstavila vzdelávaciu platformu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci e - TPOHS. Zároveň ponúkla možnosť našej fakulte participovať na projekte v rámci už spomenutej platformy. Profesor Balog následne prezentoval skupine činnosť Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva ako aj centra excelentnosti v kampuse Bottova. Jednotliví členovia delegácie vyslovili poďakovanie a prejavili signifikantný záujem o spoluprácu s našou fakultou.

obr1

obr2

obr3