Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci programu CEEPUS sa v marci uskutočnila zahraničná pracovná cesta pracovníkov UVTE do Miškolca. Prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., doc. Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Marcela Bučányová, PhD. a Ing. Andrea Mudriková, PhD. navštívili Univerzitu v Miškolci, kde delegáciu z MTF prijal riaditeľ Ústavu výrobných technológií Dr. Zsolt Maros ako aj riaditeľ Ústavu logistiky Prof. Dr. Béla Illés.

Po univerzite nás sprevádzali  Prof. Dr. János Kundrák a Dr. Gyula Varga.

Počas stretnutia sa hľadali možnosti rozvíjania ďalšej spolupráce medzi fakultami ako aj medzi jednotlivými ústavmi.

Navštívili sme laboratória Ústavu výrobných technológií a uskutočnila sa séria prednášok z oblasti výrobných systémov v rámci Industry 4.0.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie. 

 

Autori textu: doc. Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Marcela Bučányová, PhD.

Autor fotografií: Ing. Marcela Bučányová, PhD., Ing. Andrea Mudriková, PhD.