Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V júni pracovníci UVTE realizovali zahraničnú pracovnú cestu v Bulharsku. V rámci tejto cesty sa zúčastnili konferencie „Innovations 2017“ kde prezentovali niekoľko vedeckých článkov.

Súčasťou tejto pracovnej cesty bola účasť našich pracovníkov na letnej škole v rámci CEEPUS siete CIII-BG-0722-05-1617, ktorej sa  zúčastnili partneri z viacerých zahraničných univerzít, ako napr. z Bulharska, Poľska, Srbska, Slovenska, Rumunska, Maďarska.

V rámci prednášok organizovaných pod záštitou TU v Sofii, zastúpenou assoc. Prof. Georgi Dinevom, PhD., bol na letnej škole predstavený Ústav výrobných technológií ako aj MTF STU v Trnave. Taktiež boli prezentované výsledky vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti ústavu, ďalej sa rokovalo o spolupráci v oblasti výskumu a možnej participácie na projektoch. 

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Spracoval:

doc. Ing. Peter Košťál, PhD.