Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 30. 8. 2012 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku na doktorandskom stupni štúdia. Za vedenie fakulty ich privítal prodekan pre II. a III. stupeň štúdia doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

V nasledujúcich dňoch 31. 8. 2012 a 3. 9. 2012 sa zapísali na štúdium uchádzači prijatí v II. kole prijímania na bakalársky stupeň štúdia. O systéme vysokoškolského štúdia boli oboznámení prostredníctvom študijného oddelenia fakulty. Uchádzačov prijatých a zapísaných na detašované pracoviská privítali doc. Bartolomej Hájnik, PhD. – vedúci DP Dubnica nad Váhom a Ing. Peter Szabó, PhD – vedúci DP Komárno.

Vedenie fakulty víta všetkých novoprijatých študentov a prajem veľa úspechov v štúdiu.

Fotogaléria