Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 20. 8. - 22. 8. 2012 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku na inžinierskom stupni štúdia. Za vedenie fakulty ich na zápise privítal prodekan pre II. stupeň štúdia doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. Počas zápisu boli študentom poskytnuté informácie o systéme štúdia (vedúca štud. odd. - Mgr. Ivančíková), o ubytovaní v ŠD M. Uhra (riaditeľ ŠD - Ing. Knap), o využívaní Akademického informačného systému (OKIS - Ing. Otčenáš). Zároveň absolvovali vstupnú inštruktáž k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyučovaní (UBEI - doc. Tureková).

Vedenie fakulty víta všetkých novoprijatých študentov a prajem veľa úspechov v štúdiu.

Fotogaléria