Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Zápis predmetov je povinný a je určený pre aktuálnych študentov, ktorí sa budú zapisovať do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a do 2. ročníka inžinierskeho štúdia.

Zápis sa realizuje elektronicky v AIS od 06.8.2021 do 15.8.2021.Vstup do zápisov po 15.8.2021 nebude možný.

Študijné plány 2021/2022 si môžete pozrieť TU

Výučba v akademickom  roku 2021/2022 začína dňa 20.09.2021 harmonogram štúdia si môžete pozrieť tu.

 

 

INFORMÁCIE K ZÁPISU pre študijné programy:

B-AIA, B-MTTZ, B-IBE, B-PMA, B-MI, B-PPT, B-VTE, B-VZS, I-AIPP, I-IBE, I-MI, I-PMA, I-PPN, I-VTVM

 

 • Pred e-zápisom najskôr v aplikácii Portál študenta kliknite na KONTROLA PLÁNU
 • Skontrolujte si predmety, ktoré nemáte úspešne ukončené v ak. roku 2020/2021 a zoznam predmetov, ktoré si budete zapisovať na rok 2021/2022
 • Späť na Portál študenta a kliknite na Registrácia/Zápisy
 • AIS vám ponúkne k zápisu predmety na ak. rok 2021/22 a predmety, ktoré ste

v tomto roku neukončili (zapíšte si ich opakovane).

 

POZOR!

V niektorých študijných programoch sa zmenil študijný plán. Predmety, ktoré pribudli v nižších už absolvovaných ročníkoch je študent povinný doplniť a absolvovať. V prípade, ak neukončený predmet z roku 2020/21 nefiguruje v novom študijnom pláne, študent nie je povinný si ho zapísať opakovane.

 

Postup ako si zapísať v AIS predmety nájdete tu:

Bakalárske štúdium 

Inžinierske štúdium 

Ak ste zápis vykonali a je všetko v poriadku, kliknite na ikonu VYKONAŤ E-ZÁPIS.

 

 

INFORMÁCIE K ZÁPISU pre študijné programy, ktoré budú zaradené

v moduloch: B-PPP, B-KPR, B-VTVM, I-PPP, I-OAT, I-ZASM, I-VZS

 

 • Pred e-zápisom najskôr v aplikácii Portál študenta kliknite na KONTROLA PLÁNU
 • Skontrolujte si predmety, ktoré nemáte úspešne ukončené v ak. roku 2020/2021 a zoznam predmetov, ktoré si budete zapisovať na rok 2021/2022
 • Späť na Portál študenta a kliknite na Registrácia/Zápisy
 • AIS vám ponúkne k zápisu predmety na ak. rok 2021/22
 • Predmety, ktoré ste neukončili v roku 2020/2021 Vám systém k zápisu neponúkne. Študent je povinný si ich zapísať do AIS sám.

 

POZOR!

V niektorých študijných programoch sa zmenil študijný plán. Predmety, ktoré pribudli v nižších už absolvovaných ročníkoch je študent povinný doplniť a absolvovať. V prípade, ak neukončený predmet z roku 2020/2021 nefiguruje v novom študijnom pláne, študent nie je povinný si ho zapísať opakovane.

 

V študijných programoch Postup ako si zapísať v AIS predmety nájdete tu:

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Ak ste zápis vykonali a je všetko v poriadku, kliknite na ikonu USKUTOČNIŤ ZMENY V  ZÁPISE.

 

Ak študentovi AIS nezobrazuje predmety a nedovolí mu zápis predmetov na ak. rok 2021/2022 (možné dôvody: mal prerušené štúdium, mal uznané predmety, prestupoval na iný študijný program, prestúpil z inej fakulty, zapisuje si iba opakované predmety, resp. bol neúspešný na štátnych skúškach a zotrváva v štúdiu.....) kontaktuje svoju študijnú referentku mailom/resp. telefonicky. Kontakt na študijné oddelenie

Po absolvovaní e-zápisu je študent je povinný najneskôr do konca augusta:

 

Vytlačiť, podpísať a doručiť na fakultu:

 

 • Objednať a zaplatiť prolongačnú známku (Portál študenta – Financovanie štúdia a štipendiá – Objednávky). Ak je preukaz starší ako 6 rokov, objednať duplikát preukazu.
 • Pre využívanie zliav v doprave treba zaplatiť aj platbu za dopravné funkcionality.
 • Odporúčame vykonať platby online.

 

Prolongačnú známku a Potvrdenie o návšteve školy (vytlačiť cez Portál študenta resp. vytlačiť TU) si môže študent osobne na študijnom oddelení od 20.09.2021. Študentovi, ktorý nezaplatil za známku, známka nebude vydaná.

PREUKAZ ŠTUDENTA sa aktivuje pre ak.rok 2021/2022 na termináli. 

Študent, ktorý nezrealizuje e-zápis podľa uvedených pokynov a nedoručí na fakultu požadované tlačivá do konca augusta, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem. V súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený dňom 31. 8. 2021  z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.