Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Elektronický zápis je študent POVINNÝ zrealizovať v Akademickom informačnom systéme (AIS) v termíne od 01.09.2019 – 04.09.2019 cez ikonu Portál študenta - Registrácia/Zápisy.

 

POSTUP PRI E-ZÁPISE

E-zápis do ak. roku 2019/2020 pre študentov vo vyšších ročníkoch prebehne nasledovne:

 1. Školiteľ vyplní študentovi aktualizovaný študijný plán v AIS (ďalej iba AŠP).
 2. Študent si skontroluje zápis hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov v akademickom roku 2018/2019. V prípade nezrovnalosti študent kontaktujte vyučujúceho.
 3. Študent zrealizuje zápis do štúdia – POSTUP TU.
 4. Objedná si prolongáciu preukazu študenta/resp. nový preukaz študenta na nasledujúci ak. rok a uhradí poplatok podľa pokynov v AIS (aplikácia Portál študenta – Financovanie štúdia a štipendiá – vstúpiť do časti OBJEDNÁVKY).
 5. Dostaví sa na osobný zápis v určený deň na zápis – 05.09.2019.

Poznámka: zápis nie je možné zrealizovať ak školiteľ nevyplnil aktualizovaný študijný plán.

Osobná účasť študenta na zápise je povinná!

Študent, ktorý nezrealizuje zápis podľa uvedených pokynov v určenom termíne, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem a v súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený dňom 31.08.2019  z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.

 

OSOBNÝ ZÁPIS ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

V čase osobného zápisu:

 1. študent odovzdá
 • vyplnené tlačivoČestné vyhlásenie študenta o štúdiu“ (tlačivo je dostupné TU)
 1. študent prevezme
 • prolongačnú známku, ktorá predĺži platnosť preukazu v ak. roku 2019/2020. Zápis platnosti čipu a aktiváciu externých funkcionalít vykoná bezodkladne študent po prevzatí prolongačnej známky na univerzitnom termináli. Aktivácia preukazu pri termináli je možná od 01.09.2019.

Študentovi, ktorý si neobjednal prolongáciu preukazu cez AIS a neuhradil poplatok, nebude vydaná prolongačná známka.

 1. Potvrdenie o štúdiu má študent možnosť:
 • vytlačiť v AIS s predtlačenými údajmi v aplikácii Portál študent (možné až po e-zápise na ak. rok 2019/2020)
  Potvrdenie
  o štúdiu
 • alebo vytlačiť TU a k zápisu priniesť s vyplnenými údajmi.

Ak študent nepotrebuje potvrdenie o návšteve školy – nie je potrebné si ho k zápisu priniesť.

 

TERMÍN ZÁPISU NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

Osobná účasť študenta na zápise do nasledujúceho obdobia sa uskutoční na študijnom oddelení - referát doktorandského štúdia, prízemie č. dverí 20, ulica Jána Bottu č. 25, Trnava:

 

05.09.2019  od  8.00 hod. -  14.30 hod. 

(od 12.00 - 12.30 hod. obedňajšia prestávka)

 

ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/20 – klikni TU