Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výzva ZAPOJ SA je určená všetkým zamestnancom a študentom MTF STU. A do čoho sa môžete zapojiť? Nuž, do niečoho, čo sa týka nás všetkých a môže priniesť nielen úžitok, ale i radosť.

Naša fakulta je výnimočná tým, že oproti iným má  aj iné „útvary“, ako sú tie organizačné. Takými sú napr. Botanická záhrada, Technologické múzeum...sú to objekty, ktoré ak je treba s hrdosťou ukazujeme návštevníkom. Lenže niekedy je treba aj ich údržba. A teraz je ten správny čas.

Vyhlasujeme preto dobrovoľnú akciu zameranú na:

  • úpravu a čistenie chodníkov, terénov
  • hrabanie a vynášanie biomasy
  • letný zostrih živého plota pri chodníku
  • osádzanie vtáčích búdok
  • zastrihávanie a čistenie kríkov s odnosom orezov (samozrejme pod odborným dohľadom)
  • zber čerešní 

Tak sa ZAPOJ a príď 21.júna 2019 od 8:00 do 12.00 do Botanickej záhrady MTF STU (v prípade nepriaznivého počasia bude tento termín posunutý o týždeň na 28.6.) a maj radosť z toho, že si sa stal súčasťou niečoho pekného.

Prineste si prosím vlastné nožnice (ostatné náradie bude zabezpečené).

Organizačné zabezpečenie: OPOM - Oddelenie PR (organizátor a iniciátor myšlienky) a UIBE (odborný garant podujatia)

Ak máte záujem sa zapojiť, pre lepšiu organizáciu a zabezpečenie náradia,  nahláste prosím svoju účasť do 20.6.2019 na Oddelení PR: kanc. T-25, email: jana.boskovska@stuba.sk, kl. 371, tel.: 0917 931 580