Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21.6.2019 sa zorganizovala dobrovoľná akcia na úpravu a skrášlenie prostredia Botanickej záhrady. Kto mohol a chcel- prišiel, iní sa môžu ísť pozrieť.
Zapoj sa- je milá akcia, ktorá prináša nielen úžitok, ale i čas na priloženie ruky k spoločnému dielu, radosť a pocit byť užitočným. Ak nás bude v budúcnosti viac, budeme len radi.
Vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Prinášame vám fotogalériu z akcie.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.