Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 22.09.2020 o 13. 00 hodine sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novokreovanej
Priemyselnej rady MTF STU.


Základným poslaním Priemyselnej rady je hlbšie prepojenie fakulty s priemyselnými podnikmi a vytvoriť platformu na spoločné riešenie strategickej spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom.


Pozvanie prijali vrcholoví predstavitelia významných podnikov a organizácií z TT regiónu:

 • Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
 • ZF Slovakia Trnava, a. s.
 • BOGE Elastmetall Slovakia, a. s.
 • Výskumný ústav zváračský, z.z.p.o.
 • MH Management a. s.
 • Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
 • Mahle Behr Senica, s.r.o.
 • FESTO, spol. s r.o.
 • Bekaert Hlohovec, a.s.
 • Eiben, spol. s r.o.
 • Groupe PSA SLovakia
 • Tempest, a.s.
 • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 • JAVYS, a.s.
 • ŽP VVC, s.r.o.
 • ŽOS, Trnava a.s.
 • VUJE, a.s.
 • Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o.

Na programe ustanovujúceho zasadnutia boli schválené Stanovy Priemyselnej rady MTF STU a zadefinoval sa strategický rámec spolupráce "priemysel-fakulta".

Fotogaléria (autor MTF STU)

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.