Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 15.10. 2019 sa doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. + Dr. Igor Wachter zúčastnili ako pozvaní speakri stretnutia  delegácií  57 členských štátov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu V EU (OBSE) - Economic and Environmental Dimension Implementation Meeting . Na stretnutí mali  prednášku k téme:  Promoting modernization and technological innovation in the energy sector, in particular with a view to enhancing environmental sustainability . Je to vysokoaktuálna téma v celosvetovom kontexte  a možno najdôležitejšia výzva súčasnej doby. V spolupráci s UIBE (prof. Soldan, Dr. Wachter, Dr. Bartošová plus kolegovia) boli identifikované najdôležitejšie otázky, výzvy a opatrenia týkajúce sa inovácií v energetickom sektore , ako aj výskumné oblasti a možnosti, v ktorých sa vie zapojiť fakulty a najmä UIBE. 

Stretnutie bolo koordinované so stálymi zástupcami Slovenska pri OBSE vo Viedni , samotnými členmi OBSE a Ministerstvom zahraničných veci SR .

Fotogaléria

Autor fotografií: OSCE/Micky Kroell

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.