Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD. – zástupkyňa riaditeľa Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu pre pedagogickú činnosť.

Oznamujeme zamestnancom, že Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD. s účinnosťou od 01. 02. 2014 opätovne vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľa Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu pre pedagogickú činnosť, do ktorej bola vymenovaná dekanom Materiálovotechnologickej fakulty STU v roku 2011, a v ktorej ju dočasne zastupovala doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.    

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie jej želáme veľa úspechov.

Zverejnené: 24.02.2014